تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۷:۱۸:۰۳
کد مطلب : 20708

اروپا خواهر بشار اسد را تحریم کرد

دادگاه اروپا اعمال تحریم علیه خواهر بشار اسد به خاطر انجام فعالیت سیاسی و حمایت از نظام سوریه را تصویب کرد.

عصر ابادان – دادگاه اروپا اعمال تحریم علیه خواهر بشار اسد به خاطر انجام فعالیت سیاسی و حمایت از نظام سوریه را تصویب کرد.

به نوشته روزنامه مصری الیوم السابع، دستگاه قضایی اروپا با تحریم‌های اعمال شده از سوی اتحادیه اروپا علیه بشری اسد، خواهر بشار اسد، رئیس‌جمهوری سوریه موافقت کرد.

بشری اسد که همسر آصف شوکت، معاون سابق رئیس ستاد ارتش سوریه است به خاطر حمایت از نظام و انجام فعالیت‌های سیاسی مشمول این تحریم‌ها شده است.

این تحریم‌ها شامل عدم اعطای ویزا، مصادره اموال و همچنین ممانعت از ورود بشری اسد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا عبور از این کشورها است.