تاریخ انتشار خبر: ۴ , خرداد, ۱۳۹۴ | ۲۲:۳۷:۲۶
کد مطلب : 91843

از برباد رفتن کلاه پاپ تا رانندگی دو سگ /تصاویر

هرروزه اتفاقات مهمی در دنیا می افتد که کمتر مورد توجه کسی قرار می گیرد یا در رسانه ها بازتاب داده می شود. اتفاقات جالبی که پوشش تصویری آنها برای بسیاری از مردمی که از کار روزانه خسته اند و در اینترنت به دنبال تفریح سالمی می گردند، خالی از لطف نیست. از برباد رفتن کلاه پاپ تا رانندگی دو سگ

هرروزه اتفاقات مهمی در دنیا می افتد که کمتر مورد توجه کسی قرار می گیرد یا در رسانه ها بازتاب داده می شود. اتفاقات جالبی که پوشش تصویری آنها برای بسیاری از مردمی که از کار روزانه خسته اند و در اینترنت به دنبال تفریح سالمی می گردند، خالی از لطف نیست. از برباد رفتن کلاه پاپ تا رانندگی دو سگ
از برباد رفتن کلاه پاپ تا رانندگی دو سگ
از برباد رفتن کلاه پاپ تا رانندگی دو سگ