تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۲۳:۰۲:۴۰
کد مطلب : 108529

اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در خوزستان اعلام شد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۶ خود اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری را اعلام کرد.

به گزارش عصر آبادان در اطلاعیه شماره ۶ ستاد انتخابات کشور, اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری نامزدهای واجد شرایط اعلام شد.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۶ اعلام کرد:
در اجرایی ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری که طبق نظریه شورای نگهبان واجد شرایط قانونی می باشند در اینجا قابل مشاهده است.
اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان در خوزستان:

ردیف

نام

نام خانوادگی

نام پدر

۱

محمدحسین

احمدی

علی اصغر

۲

محسن

حیدری ال کثیری

عبید

۳

سیدعلی

شفیعی

سید محمدرضا

۴

عبدالکریم

فرحانی

بلاسم

۵

علی

فلاحیان

عبداله

۶

عباس

کعبی نسب

محمد

۷

سیدمحمدعلی

موسوی

سیدمحمداقا