تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۱۷:۵۸:۳۴
کد مطلب : 81366

اسامی کشف شده از موبایل عزت الدوری

از موبایل بدست آمده از عزت الدوری معاون جنایتکار صدام اسامی سیاستمداران معروفی بدست آمده است.

به نقل از فردا، از موبایل بدست آمده از عزت الدوری معاون جنایتکار صدام اسامی سیاستمداران معروفی بدست آمده است.

به گزارش پایگاه خبری المعلومه در عراق، به نقل از منبعی عالی رتبه در این کشور فاش ساخت در تلفن همراه عزت ابراهیم الدوری معاون صدام، دیکتاتور معدوم عراق، نام و شماره سیاستمداران معروفی به دست آمده است.

این منبع که نامش فاش نشده است به این سامانه خبری گفت:« نیروهای امنیتی کشور و گروههای مقاومت اسلامی پس از به هلاکت رساندن عزت ابراهیم الدوری، در بررسی تلفن همراه او به اسامی برخی از نمایندگان ، وزرا و مقامات سیاسی حال حاضر عراق برخورد کرده اندکه ایاد علاوی و اسامه نجیفی معاونان کنونی رئیس جمهوری عراق، صالح مطلک معاون نخست وزیر و مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان از جمله این اسامی هستند.»

وی افزود:« همچنین در میان این اسامی، نام طارق الهاشمی معاون رئیس جمهوری پیشین و نمایندگانی چون احمد المساری، مشعان جبوری، ناهده داینی، ظافر العانی، محمد فهداوی و طاها لهیبی نیز دیده می شود.»

پیش از این یک منبع سیاسی آگاه فاش ساخته بود در تلفن همراه عزت ابراهیم الدوری اسامی سیاستمداران کنونی کشور ، شیوخ عشایر و فرماندهان نظامی شناسایی شده و حتی تماس آنان با عزت ابراهیم الدوری در تلفن همراه ثبت بوده است و به نظر می رسد این افراد آماده اند به هر بهایی اسامی خود را حذف کنند.