تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۰:۲۰:۳۲
کد مطلب : 45761

استان رکورددار ۵ قلوزایی کجاست؟

تمامی ۵ قلوهای ثبت شده درکشور مربوط به استان اصفهان است.

 مدیر کل دفتر اطلاعات آمار با جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به اینکه ۳.۲ درصد کل موالید مربوط به چند قلوزایی است، گفت: تمامی ۵ قلوهای ثبت شده درکشور مربوط به استان اصفهان است.

علی اکبر محزون گفت: طی ۵ ماه امسال ۱۹ هزار و ۹۴۲ مورد ولادت چندقلو در کشور رخ داده که از این تعداد استان های تهران با ۳.۹ درصد، فارس با ۳.۸ درصد و استان مرکزی با ۳.۷ درصد بیشترین آمار ولادت چندقلوها را به خود اختصاص داده اند.

او گفت: همچنین استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، سمنان، قم و مازندران نیز با ۳.۵ درصد در رده های بعدی از لحاظ چندقلوزایی در کشور قرار دارند این در حالی است که سال گذشته استان خوزستان و خراسان رضوی دارای بیشترین آمار چندقلوزایی بوده اند.

او در مورد آمار دوقلوها نیز گفت: بر اساس آمارهای به دست آمده ۹ هزار و ۳۶۴ مورد دوقلوزایی در کشور رخ داده که تعداد آنها بیش از ۱۸ هزار کودک می شود.

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار با جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال با اشاره به آمار سه قلوزایی و بیشتر در کشور گفت: ۳۷۵ سه قلوزایی، ۱۶ مورد چهارقلوزایی و ۵ مورد نیز ۵ قلوزایی و بیشتر در کشور انجام شده است که نکته جالب این است که تمام ۵ قلوزایی در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

محزون به موسسه ای که در مورد دوقلوزایی فعالیت می کند اشاره کرد و گفت: این موسسه که در انگلیس قرار دارد از سال ۲۰۰۵ آمار دوقلوزایی را در دنیا رصد می کند به طوری که بر اساس آمارهای این موسسه ۱۲۵ میلیون چندقلو در کشور زندگی می کنند که یک سوم دوقلوزایی، دوقلوهای همسان بوده اند.

به گفته او، ۲۲ درصد کل دوقلوها چپ دست هستند این در حالی است که در غیر دوقلوها میزان چپ دستی کمتر از ۱۰ درصد متولدین است.

مدیر کل دفتر اطلاعات آمار با جمعیت و مهاجرت سازمان ثبت احوال گفت: در شهریورماه از ۹۱ هزار و ۳۱۵ ولادت انجام شده ۲ هزار و ۸۷۷ مورد چندقلوزایی بوده است که این میزان ۳.۲ درصد کل ولادت ها می شود که باز هم استان اصفهان با یک مورد ۵ قلوزایی در کل کشور بالاترین آمار ۵ قلوها را به خود اختصاص داده است.

محزون گفت: همچنین طی شهریور ماه دو مورد چهارقلوزایی در تهران، ۴۶ مورد سه قلوزایی و ۱۳۶۳ مورد نیز دوقلوزایی به ثبت رسیده است.

منبع: مهر