تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۸:۵۸:۵۴
کد مطلب : 119704

اسم‌های‌عجیبی که در ثبت‌احوال تغییرکردند

مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال گفت: ۱۸۵ تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۳۹۴ برابر مقررات نام خانوادگی خود را تغییر دادند.

مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال گفت: ۱۸۵ تن از ایرانیان مقیم خارج از کشور در سال ۱۳۹۴ برابر مقررات نام خانوادگی خود را تغییر دادند.

به گزارش ایرنا، بهمن مشایخی افزود: علاوه براین تعداد تغییر نام خانوادگی همچنین ۱۰۸ درخواست تغییر نام نیز در سال ۹۴ به این اداره کل واصل شد که این افراد نیز اقدام به انتخاب نام های مناسب، برابر مقررات جاری کرده اند.

وی تاکید کرد: نام و نام خانوادگی هایی که دارای معانی نامناسب، مستهجن بوده و برابر دستورالعمل های جاری دارای ویژگی تغییر بوده، اقدام به تغییر کرده اند.

مشایخی در خصوص مصادیقی از تغییر نام و نام های خانوادگی گفت: نام های خانوادگی مانند گرگی، قوری، فلفلی،ببری، چرمی، دویسی، شمری از جمله این نام های خانوادگی بوده که با درخواست صاحبان اسناد تغییر کرده است.

وی خاطر نشان کرد: از جمله نام های پسران که تغییر داده شده است می توان به اسامی مانند قلی، بالا آقا، جنگجو، دینار، سبقت، شوفر و سرپرست اشاره کرد.

مدیر کل امور هویتی ایرانیان خارج کشور سازمان ثبت احوال ادامه داد: کبوتر، سکه خانم، گل سیب، نارنجی و طوطی گل نیز از جمله نام هایی برای دختران بودند که با درخواست اشخاص اقدام به تغییر واژه های نامبرده و انتخاب نام های مناسب، شده است.

در سال گذشته ۱۲ هزار و ۱۵۶ سند ولادت برای فرزندان متولد شده ایرانیان خارج از کشور در داخل و خارج از کشور تنظیم که منجر به صدور شناسنامه برای آنها شده است.