تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۰۹:۴۶:۰۶
کد مطلب : 19334

اصلاح طلبان روزنامه خورشید را باز می کنند؟

در جلسه اصلاح طلبان مقرر شده تا دیداری با علی ربیعی داشته و از وی بخواهند روزنامه خورشید را که در حال حاضر تعطیل است در اختیار آنها بگذارد.

عصر ابادان –  پس از تعطیلی روزنامه آسمان به اتهام اهانت به احکام شریعت اسلام، در جلسه اصلاح طلبان مقرر شده تا دیداری با علی ربیعی داشته و از وی بخواهند روزنامه خورشید را که در حال حاضر تعطیل است در اختیار آنها بگذارد.