تاریخ انتشار خبر: ۹ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۷:۰۵
کد مطلب : 56659

اعلام نحوه دریافت مستمری از کار‌افتادگی

اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده وعلت آن حادثه ناشی از کار باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.

مهر: مدیرکل امور فنی مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، نحوه برخورداری از مستمری از کارافتادگی در این سازمان را تشریح کرد.

منصور آتشی گفت: طبق ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی، بیمه‌شدگانی که طبق نظر پزشک معالج غیر‌قابل علاج تشخیص داده می شوند، پس از انجام خدمات توانبخشی و اعلام نتیجه توانبخشی یا اشتغال چنانچه طبق نظر کمیسیون‌های پزشکی مذکور در ماده ۹۱ قانون توانایی خود را بعضاً یا کلاً از دست داده باشند به طرق ذیل با آنها رفتار خواهد شد.

وی ادامه داد: هرگاه درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد از کارافتاده کلی و چنانچه میزان کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، از کارافتاده جزئی شناخته می‌شود.

آتشی گفت: اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده بین ۱۰ تا ۳۳ درصد بوده وعلت آن حادثه ناشی از کار باشد، بیمه‌شده استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: مستمری از کار‌افتادگی به بیماری‌های مادرزادی که قبل از بیمه‌پردازی فرد وجود داشته و فرد در پی آن توانایی کار را از دست می‌دهد، تعلق نمی‌گیرد.