تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۶:۵۰:۴۷
کد مطلب : 86880

اعمالی برای افزایش رزق و روزی

در کنار عوامل مادی، راهکارهای فراوانی نیز در روایات اهل بیت آمده که با رعایت آنها می توانیم تأثیرات شگرفی روی رزق خود بگذاریم. هرچند که اغلب مردم فقط به عوامل مادی تکیه می کنند و از این راهکارها کمتر بهره می گیرند.

 عوامل گوناگونی می توانند بر افزایش رزق و روزی ما مؤثر باشند که هر کدام با شدت و ضعف کمتر و بیشتر روی این مسأله تأثیرگذارند. این عوامل بر دو دسته اند.


دسته اول عوامل مادی و دسته دیگر عوامل معنوی هستند. البته این را نباید از یاد ببریم که هیچکدام جای دیگری را نمی گیرند و هر یک در جای خود مهم و مؤثرند.

اگر بخواهیم به عوامل مادی اشاره کنیم مهمترین عامل کار و تلاش خود انسان است. خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید که برای هر انسانی جز به اندازه تلاش خودش بهره ای نیست؛ «لیس للإنسان إلاّ ما سعی» (نجم، ۵۳) البته در کنار آن می توانیم به تدبیر و برنامه ریزی، آینده نگری، رعایت اصول تجاری و غیره نیز اشاره نماییم.

در کنار عوامل مادی، راهکارهای فراوانی نیز در روایات اهل بیت آمده که با رعایت آنها می توانیم تأثیرات شگرفی روی رزق خود بگذاریم. هرچند که اغلب مردم فقط به عوامل مادی تکیه می کنند و از این راهکارها کمتر بهره می گیرند.

راهکارهای افزایش رزق در احادیث بسیار زیاد است که شامل دو دسته است. دسته اول کارهایی که با انجام آن می توانیم رزق خویش را بهبود و برکت ببخشیم.

از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

– راستگویی

– پایبندی به دعا و نماز اول وقت

– خوش اخلاقی

– صله رحم

– مهر و محبت به دیگران به ویژه پدر و مادر

– توبه از گناهان و استغفار

هر کدام از موارد فوق در روایات سبب فزونی رزق و روزی معرفی شده اند.

دسته دوم نیز عواملی اند که موجب حبس یا کاهش روزی می شوند:

– دروغگویی

– غیبت

– بد اخلاقی

– قطع رحم

– بدگویی و بد زبانی

– بی حرمتی نسبت به علما و ایتام

این عوامل در روایات باعث کاهش رزق و فقر معرفی شده اند.

سه نکته کوتاه:


* رزق کفاف

رزق خوب است، فراوان بودنش هم هیچ اشکالی که ندارد هیچ پسندیده هم هست. اما بنا به فرموده پیغمبر اکرم (ص) کسی که رزقش به اندازه کفافش باشد خوشبخت تر است.

** ثروت در کنار ظرفیت

در کنار دعا و تلاش برای افزایش روزی دعا کنیم ظرفیت وجودی مان نیز بالا برود. چقدر افراد مختلفی را سراغ داریم که حال معنوی و روحی شان قبل از بهتر شدن شرایط مالی با بعد از آن تفاوت عمده می کند.

*** آن دنیا بهترش را می دهند

اگر هم دعایی کردیم و اجابت نشد دلیل این نیست که خدا نشنیده یا نمی خواهد به اجابت برساند بلکه شاید این امتحانی است برای افزایش درجه ایمان ما و همچنین به فرموده امام سجاد (ع) اگر این دنیا ندهند آن دنیا بهترش را می دهند.