تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۷:۱۸
کد مطلب : 60987
رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

افتتاح اولین کشتارگاه اهواز تا یکماه آینده/به ازای هرکشتارگاه صنعتی دو بیمارستان تعطیل خواهد شد

با توجه به اهمیت بهداشت کشتار حیوانات ومسائل شرعی آن تا یک ماه آینده اولین کشتار گاه صنعتی در شهرستان اهواز راه اندازی خواهد شد.

 

به گزارش عصر آبادان ،  به نقل از بانوپرس :سعید سیدیان رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت : به ازای هر کشتار گاه صنعتی دو بیمارستان تعطیل خواهد شد.

سعید سیدیان در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: با توجه به اهمیت بهداشت کشتار حیوانات ومسائل شرعی آن تا یک ماه آینده اولین کشتار گاه صنعتی در شهرستان اهواز راه اندازی خواهد شد.

وی افزود: کشتارگاه های سنتی که در سطح شهر ومعابر وجود دارد به دلیل عدم توجه به بهداشت قابلیت بروز انواع بیماری ها را دارد.
رئیس مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد اهمیت کشتار گاه گفت: به ازای هر کشتارگاه می توان دو بیمارستان را تعطیل کرد.