تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۱:۳۹:۰۹
کد مطلب : 19739

افزایش ۲۰درصدی تعرفه آب از اول بهمن

معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد: با تصویب دولت، نرخ تعرفه آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

عصر آبادان –  معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد: با تصویب دولت، نرخ تعرفه آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در مورد افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب به میزان ۲۰ درصد از اول بهمن سال جاری را برای اجرا ابلاغ کرد.

تصویب‌نامه در خصوص افزایش نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی  و خدمات دفع فاضلاب به وزارت نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران در جلسه ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ به پیشنهاد مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۲ وزارت نـیرو و به اسـتناد ماده (۳) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ـ مصوب ۱۳۸۸ـ تصویب نمود:

نرخ تعرفه‌های آب شهری و روستایی و خدمات دفع فاضلاب مندرج در جداول پیوست تصمیم‌نامه شـماره ۲۱۴۸۸۶/ت۴۵۹۳۹ن مورخ ۲۷/۹/۱۳۸۹، از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۲ به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری