تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , مرداد, ۱۳۹۳ | ۰۷:۵۳:۱۳
کد مطلب : 38916
یادداشت:

امور صنفی مشاوران خوزستان ؛ مجمعی که دیر تشکیل شد

عصر آبادان: در استان های دیگر کشور این نظام صنفی از سالها پیش اقدام به تاسیس و فعالیت نموده و توانسته است با همکاری و همفکری مسئولین ارشد استانها جلسات کارشناسی گوناگونی را برقرار و تصمیم های ارزنده ای را اتخاذ نماید.

شاید نیاز به توضیح نباشد که اجرای تمامی پروژه های عمرانی،اقتصادی و حتی اجتماعی که زیر بناهای توسعه همه جانبه کشور و در نهایت ثبات را بدنبال خواهند داشت نیاز به انجام مطالعات دقیق امکان سنجی ، مطالعه و ارائه طرح های دقیق دارند تا بتوانند به پیشرفت و تعالی کشور کمک نمایند . در واقع می توان گفت مهندسین مشاور بازوهای عملیاتی اجرای برنامه های مدون توسعه کشور هستند که با ارائه طرح های دقیق کارشناسی و عملیاتی در طیف وسیعی از حوزه ها می توانند موتور محرک توسعه بوده و پل ارتباطی مابین دانشگاه که محل تولید علم است و کاربردی نمودن آنها باشند.نتیجه کاربردی نمودن علوم در قالب طرحهای گوناگون می تواند ایجاد کارخانه های تولیدی بزرگ،توسعه زیر ساختارهایی مانند ساخت سد، نیروگاه، راه، پل، عمران شهری تا توسعه های فرهنگی و اجتماعی باشد.
نظام مشاوره ای کشور از طریق معاونت نظارت راهبردی در رسته های گوناگون مهندسین مشاور تعریف گردیده و در قالب بخشنامه های مختلف نحوه تشکیل و اخذ رتبه و نفرات امتیاز آور و دکترین کاری و نحوه ارجاء کار به آنها از طریق مناقصات بطور کامل تشریح و در قالب قانون ابلاغ گردیده است.جایگاه نظام صنفی بیشتر جایگاه استانی و منطقه ای است ، در واقع این مجمع محلی جهت هم اندیشی مهندسین مشاور بوده و بعنوان پل ارتباطی ما بین سیستم اجرایی استان و جامعه مهندسین مشاور عمل می نماید و خروجی آن موجب تعالی جامعه مشاورین و توسعه همه جانبه استان خواهد بود.
در استان های دیگر کشور این نظام صنفی از سالها پیش اقدام به تاسیس و فعالیت نموده و توانسته است با همکاری و همفکری مسئولین ارشد استانها جلسات کارشناسی گوناگونی را برقرار و تصمیم های ارزنده ای را اتخاذ نماید بطوری که در اکثر پروژه های محلی از وجود مشاورین بومی استفاده گردیده و کارشناسان زبده ای تربیت و بکارگیری شده اند و اهرمی جهت اشتغال و توسعه آنها گردیده است.
گرچه در استان ما این مجمع دیر تشکیل گردیده اما انتظار می روید این تاخیر با همت و تلاش مضاعف اعضای منتخب هیئت مدیره مجمع استان آقایان محب آل عبا،سراج،سرلک،مرادپور و سبزی وند جبران گردد و سریعا اقداماتی از قبیل برگزاری جلسات هیئت مدیره، تعیین رئیس و دبیر مجمع و جهت گیری های کلی بر قرار گردد تا بتوانند بعنوان بازویی قدرتمند در اختیار نظام اجرایی استان قرار گیرند و با تربیت هر چه بیشتر نیروهای کارشناسی و بکارگیری آنها موجب رونق کسب و کار و افزایش توان فنی و علمی مشاورین باشند.البته همکاری و مساعدت مسئولین ارشد استان بسیار مهم و ضروری است و به جرات می توان گفت با هدایت صحیح این مجمع در استان خوزستان که دارای منابع و صنایع فراوان است براحتی می توان بخش اعظم مشکل اشتغال کارشناسان را مرتفع نمود.

نوید قائدی/عصر آبادان