تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۱۸:۱۶:۵۹
کد مطلب : 28796

انتخابات کشورهای منطقه و بهانه های لرزان غرب

حضور پرشور مردم افغانستان و عراق در انتخابات اخیر خود و استقبال مردم سوریه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پوچی بهانه های غرب برای دخالت در منطقه جهت جلوگیری از افراط گرایی را آشکار می کند

پایگاه بصیرت؛ گروه بین الملل: در میان تحولاتی که هم اکنون در منطقه در حال وقوع است، تحولات افغانستان و عراق، به ویژه برگزاری انتخابات در این دو کشور بسیار حائز اهمیت و در عین حال جالب توجه است. انتخابات ریاست جمهوری در افغاستان وهمچنین انتخابات پارلمانی در عراق را بایستی دو نقطه عطف در تحولات اخیر و در حال وقوع منطقه دانست، زیرا این دو واقعه از نظر میزان اثرگذاری بر سیر تحولات سیاسی آینده در این دو کشور حائز اهمیت بوده و از همین رو مورد توجه جهانیان و مجامع بین المللی است. این نکته را به خوبی می توان در حضور گسترده و در عین حال همراه با اشتیاق مردم این دو کشور در پای صندوق های رأی مشاهده کرد. وقوع این تحولات ، آن هم در دو کشوری که مدتی تحت اشغال امریکا بوده، از جهاتی مختلفی حائز اهمیت است که یک جنبه آن به سیاست قدرت های بیگانه در منطقه مربوط می شود. ��وشتار حاضر می کوشد تا در این مورد به برخی نکات اشاره کند:

۱- اولین نکته ای که می بایستی بدان پرداخت این که پا نگرفتن سازوکارهای مردم سالارانه در کشورهای منطقه در طول سال های متمادی معلول دو عامل عمده بوده است که عبارتند از: الف) وجود دولت های اقتدار گرا در کشورهای منطقه به ویژه دولت های حاکم بر کشورهای عربی- اسلامی که علاوه بر اینکه خود مانعی جدی بر سر راه تحقق مردم سالاری در کشورهای منطقه بودند و اساسا نقش و جایگاهی برای مردم قائل نبودند، با وابستگی به بیگانگان و قدم برداشتن در راستای حفظ منافع آنان، عرصه سیاست و نقش آفرینی در حوزه سیاست را محکم تر به روی مردم می بستند. ب) عامل مهم تر حمایت آشکار قدرت های خارجی، بویژه قدرت های غربی، از سیاست های اقتدارگرایانه برخی حاکمان کشورهای اسلامی منطقه است. کشورهای غربی که نگران قدرت گرفتن اسلام گرایان با استفاده از سازوکارهای مردم سالارانه هستند، همواره این بهانه را عَلَم کرده اند که در میان اسلام گرایان طیفی از نیروهای خشونت طلب وجود دارند و با این ادعا که چون اسلام گرایان به دموکراسی و آرای مردم اعتقادی ندارند و سعی می کنند با استفاده از احساسات دینی مردم به قدرت برسند و آنگاه به دلیل اعتقاد نداشتن به دموکراسی، نظام دیکتاتوری ایجاد کنند، همواره از حاکمان کشورهای منطقه که سیاست های اقتدارگرایانه در پیش می گرفتند یا در پیش می گیرند، حمایت کرده اند، حال آن که اتفاقا رشد گروه های افراطی در منطقه معلول دخالت قدرت های بیگانه در این کشورها بوده و چنانچه بیگانگان مانع نقش آفرینی مردم منطقه در عرصه سیاسی نمی شدند، افراطی ها نمی توانستند تا این اندازه رشد کرده و قدرت یابند. حمایت آمریکا و همراهان غربی او از بن علی در تونس، صدام در عراق، حسنی مبارک در مصر و حتی روابط ویژه برخی دولت های اروپایی با معمر قذافی در لیبی طی سال های قبل و نیز حمایت های کنونی آنان از آل خلیفه در بحرین، آل سعود در عربستان و عبدالله دوم در اردن، همگی نمونه های بارز ممانعت غرب از نقش آفرینی مردم منطقه در تعیین سرنوشت سیاسی خود بوده که زمینه رشد افراط گرایی در منطقه را فراهم کرده است.

از همین رو باید گفت برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق با این میزان از اشتیاق و مشارکت مردمی، آن هم در اولین انتخابات پس از خروج اشغالگران غربی از کشورشان، حاوی این پیام روشن است که راه حل مسائل کشورهای منطقه، آن گونه که کشورهای غربی و برخی نخبگان سکولار در کشورهای منطقه می پندارند، دخالت بیگانگان در امور داخلی این کشورها نیست، بلکه بهترین و عقلانی ترین راه حل، عدم دخالت بیگانگان و در عین حال اجازه دادن به مردم برای تعیین سرنوشت خود است.

۲- نکته دیگر که در این برهه از زمان اهمیت آن دوچندان شده است، خطر گسترش جریان های خشونت طلب در کشورهای منطقه است. بنا به ادعای غربی ها، چنانچه انتخابات آزاد در کشورهای منطقه انجام شود، برخی گروه هایی که میل به خشونت دارند، قدرت را تصاحب خواهند کرد. همین موضوع دستاویز محکم غرب در حمایت از دیکتاتورهای منطقه در طی سال های متمادی بوده، اما اکنون به وضوح می بینیم که پیگیری این سیاست نه تنها از خطر این گروه ها نکاسته، بلکه شاهد گسترش بیش از پیش این گروه ها در کشورهای منطقه هستیم.

کشورهای غربی با حمایت از دیکتاتورهای منطقه زمینه حضور مردم و نقش آفرینی آنان در حوزه سیاست را می بندند، با این ادعا که مشارکت مردم ممکن است منجر به روی کارآمدن گروه های خشونت طلب شود، اما این موضوع تنها بهانه ای برای غارت ثروت های ملی در این کشورهاست.

حضور پرشور مردم در انتخابت ریاست جمهوری افغانستان و انتخابات پارلمانی عراق و نیز حمایت مردم ازبرگزاری انتخابات در سوریه و ایجاد شور و نشاط سیاسی در این کشور از روز ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری، همگی این ادعاهای غرب را زیر سؤال برده است و امید آن می رود که با باز شدن هر چه بیشتر فضای سیاسی در کشورهای منطقه، مردم دست رد به سینه گروه های افراطی خشونت طلب بزنند. نقش آفرینی و حضور مردم در صحنه سیاست کشورهای منطقه علاوه بر اینکه از خطر گرو های افراطی و خشونت طلب می کاهد، در عمل به روی کارآمدن نظام هایی مبتنی بر خواست و ارده مردم و در نتیجه قطع دست قدرت های بیگانه در دخالت در امور کشورهای منطقه می شود./علی دلفان