تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۹:۳۷
کد مطلب : 75531

انتقال متفاوت تجهیزات در جنگ +عکس

دیدن این عکس که مربوط به اوایل جنگ است ناخودآگاه مرا به یاد نامه ای انداخت که قبل از قبول قطع نامه توسط برخی از مسئولین به حضرت امام(ره) نوشته شد مبنی بر اینکه برای ادامه جنگ نیرو و امکانات لازم را نداریم.

فارس نوشت: دیدن این عکس که مربوط به اوایل جنگ است ناخودآگاه مرا به یاد نامه ای انداخت که قبل از قبول قطع نامه توسط برخی از مسئولین به حضرت امام(ره) نوشته شد مبنی بر اینکه برای ادامه جنگ نیرو و امکانات لازم را نداریم.

دلیل نبود نیرو که خیلی نمی توانست کارشناسی باشد زیرا بعد از عملیات مرصاد دیدیم که چگونه از زیادی رزمندگان بسیاری با چشمان اشک بار به خانه برگشتند. اما در مورد نبود امکانات هم که اگر قرار بود به این دلیل دفاع نکنیم که نباید از ابتدا مقاومت می کردیم زیرا همیشه با کمبود تجهیزات نظامی رو به رو بودیم.

به هر حال اگر چه این نامه از سر خیرخواهی نوشته شد اما جام زهری شد برای مردی که امید یک ملت بود.

انتقال تجهیزات توسط رزمندگان +عکس
انتقال تجهیزات در عملیات باز پس گیری ارتفاعات گاومیشان