تاریخ انتشار خبر: ۲۴ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۰۱:۴۵:۵۷
کد مطلب : 88610
یادداشت/ ابوالفضل بابادی شوراب

انفعال دستگاه دیپلماسی ایران در مقابل آل سعود

در کشوری که بی پروا به علمای ما بی احترامی و اهانت می کنند و با تفکرات منحوس و واهی به مردم مسلمان دنیا و کشورما تعدی و تجاوز می کنند،نباید اینقدر وابسته بود و سرمایه مادی و معنوی خود را به سمت آنان سوق داد و حرکاتی که اصول دین و ارکان معنوی مملکت مان را زیرسئوال می برد نباید بی پاسخ گذاشت.

به گزارش عصر آبادان ابوالفضل بابادی شوراب ظی یادداشتی نوشت: یکی از بحث هایی که در سال ۱۳۴۲ حضرت امام خمینی(ره)خیلی روی آن تاکید داشتند و درهمه مجالس و سخنرانی ها نسبت به آن اعتراض می نمودند،موضوع کاپیتولاسیون بود.
کاپیتولاسیون قانونی بود که کشور ما-با هزاران سال تمدن و تاریخ- را میزبانی وحشی و کشور آمریکا -بدون سابقه تمدنی -بعنوان میهمان متمدن می خواند،که این از نکات بارز تبعیض نژادی بود.
البته بر طبق این قانون شهروندان آمریکایی در کشورما ایران -و یا هر کشوری که این قانون یا پیمان منعقد گردیده بود-هرجرمی مرتکب می شدند براساس قانون و مقررات جغرافیای آمریکا مجازات می شدند،که تفاوت بین مجازات اسلامی و غیر اسلامی ست که در هر صورت مجازات صورت می گرفت.
ولی متاسفانه بعد از ۳۷سال از انقلاب شکوهمند اسلامی و لغو این قانون در کشور،مشاهده می کنیم که شهروند عربستانی در قالب میهمان،اقدام به شرب خمر و رانندگی در این شرایط  و کشتن یک شهروند ایرانی(میزبان) می نماید،بدلیل مصونیت سیاسی نه طبق قانون میزبان و نه طبق قانون میهمان با آن برخورد نمی شود.

همچنین به تازگی  جرمی -که عنوان آن به دلیل فاجعه آمیز بودنش حتی در رسانه های عمومی جامعه بشری قابل بحث نیست –از سوی کشورمیزبان(عربستان سعودی) نسبت به شهروندان جمهوری اسلامی ایران بصورت شنیع صورت گرفت.

متاسفانه انعکاس آن از سوی دولت بعنوان نماینده و مدافع حق مردم جمهوری اسلامی ایران و قوه قضاییه بعنوان دادرس ملت مسلمان و خداجوی ایران تاکنون قابل قبول و موثر نبوده است.همچنین علمای محترم نسبت به انجام ظلم صورت گرفته توسط یک کشور بظاهر مسلمان نسبت به شهروندان کشورمسلمان دیگر(ایران،ام القرای اسلام و تشیع)،که در اکثر احکام شرعی بدلیل پایه گذاری بر اصول دین با هم مشترک هستند،اقدام قابل قبولی صورت نگرفته است.
آیا حج عمره ای که واجب نیست،با این شرایط و بصورت گسترده و کاروان های متعدد و هزینه سرمایه گذاری بالا و دادن سود آن به کشوری که تمام حرکاتش تقویت گروههای ضد دین و ضد منافع مسلمانان است ضرورت دارد؟
در کشوری که  بی پروا به علمای ما بی احترامی و اهانت می کنند و با تفکرات منحوس و واهی به مردم مسلمان دنیا و کشورما تعدی و تجاوز می کنند،نباید اینقدر وابسته بود و سرمایه مادی و معنوی خود را به سمت آنان سوق داد و حرکاتی که اصول دین و ارکان معنوی مملکت مان را زیرسئوال می برد نباید بی پاسخ گذاشت.

  1. حسن می‌گه:

    چنین به نظر میرسدسودجویان مال دوست جز به درآمد خود به هیچ پایبندنیستندوهر روز درتدارک اعزام وتشکیل کاروان حج عمره اند ای کاش عمره گذاران عزیز به خود آیندوهزینه این سفرغیر واجب
    را به نو عروسان هدیه کنندوازثواب معنوی آن لذت ببرنددراین ایام سخت بیکاری هستند کسانیکه محتاج نان شب خانواده خود هستندپس اول بیندیشیم وبعد تسمیم بگیریم پرکردن جیب آل یهود یا
    سیر کردن شکم مردم فقیر خودمان

    تشکیل