تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , اسفند, ۱۳۹۴ | ۱۰:۲۱:۲۴
کد مطلب : 111107

انگشتر چرخاندن در هنگام قنوت چه حکمی دارد؟

برخی در قنوت نماز انگشتر خود را می چرخانند، اما حکم این کار چیست؟