تاریخ انتشار خبر: ۹ , تیر, ۱۳۹۳ | ۲۳:۲۵:۳۹
کد مطلب : 34548

اوقات شرعی ماه رمضان ۱۴۳۵/ ۱۳۹۳ به افق شهرستان آبادان (آبادان، اروندکنار، چونبده و قفاص)

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۵ / تیر و مرداد ۱۳۹۳ به افق آبادان

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ رمضان ۸ تیر یک شنبه ۴:۴۲ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۳
۲ رمضان ۹ تیر دو شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۳
۳ رمضان ۱۰ تیر سه شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۸ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۳
۴ رمضان ۱۱ تیر چهار شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۹ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۴
۵ رمضان ۱۲ تیر پنج شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۹ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۴
۶ رمضان ۱۳ تیر جمعه ۴:۴۵ ۶:۲۰ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۴
۷ رمضان ۱۴ تیر شنبه ۴:۴۵ ۶:۲۰ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۴
۸ رمضان ۱۵ تیر یک شنبه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۳ ۲۰:۴۲ ۰:۳۵
۹ رمضان ۱۶ تیر دو شنبه ۴:۴۷ ۶:۲۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۲ ۰:۳۵
۱۰ رمضان ۱۷ تیر سه شنبه ۴:۴۷ ۶:۲۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۲ ۰:۳۵
۱۱ رمضان ۱۸ تیر چهار شنبه ۴:۴۸ ۶:۲۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۱ ۰:۳۵
۱۲ رمضان ۱۹ تیر پنج شنبه ۴:۴۹ ۶:۲۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۱ ۰:۳۶
۱۳ رمضان ۲۰ تیر جمعه ۴:۴۹ ۶:۲۳ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۲ ۲۰:۴۱ ۰:۳۶
۱۴ رمضان ۲۱ تیر شنبه ۴:۵۰ ۶:۲۳ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۶
۱۵ رمضان ۲۲ تیر یک شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۴ ۱۳:۲۳ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۶
۱۶ رمضان ۲۳ تیر دو شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۴ ۱۳:۲۳ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۶
۱۷ رمضان ۲۴ تیر سه شنبه ۴:۵۲ ۶:۲۵ ۱۳:۲۳ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۷
۱۸ رمضان ۲۵ تیر چهار شنبه ۴:۵۳ ۶:۲۵ ۱۳:۲۳ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۷
۱۹ رمضان ۲۶ تیر پنج شنبه ۴:۵۴ ۶:۲۶ ۱۳:۲۳ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۷
۲۰ رمضان ۲۷ تیر جمعه ۴:۵۵ ۶:۲۷ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۷
۲۱ رمضان ۲۸ تیر شنبه ۴:۵۵ ۶:۲۷ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۷
۲۲ رمضان ۲۹ تیر یک شنبه ۴:۵۶ ۶:۲۸ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۸
۲۳ رمضان ۳۰ تیر دو شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۸
۲۴ رمضان ۳۱ تیر سه شنبه ۴:۵۸ ۶:۲۹ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۸
۲۵ رمضان ۱ مرداد چهار شنبه ۴:۵۹ ۶:۳۰ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۸
۲۶ رمضان ۲ مرداد پنج شنبه ۴:۵۹ ۶:۳۰ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۵ ۰:۳۸
۲۷ رمضان ۳ مرداد جمعه ۵:۰۰ ۶:۳۱ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۴ ۰:۳۸
۲۸ رمضان ۴ مرداد شنبه ۵:۰۱ ۶:۳۱ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۴ ۰:۳۹
۲۹ رمضان ۵ مرداد یک شنبه ۵:۰۲ ۶:۳۲ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۳ ۰:۳۹
۳۰ رمضان ۶ مرداد دو شنبه ۵:۰۳ ۶:۳۳ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۲ ۰:۳۹
عید فطر ۷ مرداد سه شنبه ۵:۰۴ ۶:۳۳ ۱۳:۲۳ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۲ ۰:۳۹


اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۵ / تیر و مرداد ۱۳۹۳ به افق اروندکنار

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ رمضان ۸ تیر یک شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۸ ۱۳:۱۹ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۲
۲ رمضان ۹ تیر دو شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۳ رمضان ۱۰ تیر سه شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۴ رمضان ۱۱ تیر چهار شنبه ۴:۴۵ ۶:۱۹ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۵ رمضان ۱۲ تیر پنج شنبه ۴:۴۵ ۶:۱۹ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۶ رمضان ۱۳ تیر جمعه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۷ رمضان ۱۴ تیر شنبه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۸ رمضان ۱۵ تیر یک شنبه ۴:۴۷ ۶:۲۰ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۹ رمضان ۱۶ تیر دو شنبه ۴:۴۷ ۶:۲۱ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۱۰ رمضان ۱۷ تیر سه شنبه ۴:۴۸ ۶:۲۱ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۰ ۰:۳۵
۱۱ رمضان ۱۸ تیر چهار شنبه ۴:۴۹ ۶:۲۲ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۲ رمضان ۱۹ تیر پنج شنبه ۴:۴۹ ۶:۲۲ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۳ رمضان ۲۰ تیر جمعه ۴:۵۰ ۶:۲۳ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۴ رمضان ۲۱ تیر شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۳ ۱۳:۲۲ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۵ رمضان ۲۲ تیر یک شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۴ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۶
۱۶ رمضان ۲۳ تیر دو شنبه ۴:۵۲ ۶:۲۴ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۶
۱۷ رمضان ۲۴ تیر سه شنبه ۴:۵۳ ۶:۲۵ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۶
۱۸ رمضان ۲۵ تیر چهار شنبه ۴:۵۴ ۶:۲۵ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۱۹ رمضان ۲۶ تیر پنج شنبه ۴:۵۴ ۶:۲۶ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۲۰ رمضان ۲۷ تیر جمعه ۴:۵۵ ۶:۲۷ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۷
۲۱ رمضان ۲۸ تیر شنبه ۴:۵۶ ۶:۲۷ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۷
۲۲ رمضان ۲۹ تیر یک شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۵ ۰:۳۷
۲۳ رمضان ۳۰ تیر دو شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۵ ۰:۳۷
۲۴ رمضان ۳۱ تیر سه شنبه ۴:۵۸ ۶:۲۹ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۴ ۰:۳۷
۲۵ رمضان ۱ مرداد چهار شنبه ۴:۵۹ ۶:۲۹ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۴ ۰:۳۸
۲۶ رمضان ۲ مرداد پنج شنبه ۵:۰۰ ۶:۳۰ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۳ ۰:۳۸
۲۷ رمضان ۳ مرداد جمعه ۵:۰۱ ۶:۳۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۳ ۰:۳۸
۲۸ رمضان ۴ مرداد شنبه ۵:۰۲ ۶:۳۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۲ ۰:۳۸
۲۹ رمضان ۵ مرداد یک شنبه ۵:۰۲ ۶:۳۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۱ ۰:۳۸
۳۰ رمضان ۶ مرداد دو شنبه ۵:۰۳ ۶:۳۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۲ ۲۰:۳۱ ۰:۳۸
عید فطر ۷ مرداد سه شنبه ۵:۰۴ ۶:۳۳ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۱ ۲۰:۳۰ ۰:۳۸

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۵ / تیر و مرداد ۱۳۹۳ به افق چوئبده

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ رمضان ۸ تیر یک شنبه ۴:۴۲ ۶:۱۷ ۱۳:۱۹ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۳۲
۲ رمضان ۹ تیر دو شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۷ ۱۳:۱۹ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۳۲
۳ رمضان ۱۰ تیر سه شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۳۲
۴ رمضان ۱۱ تیر چهار شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۳۳
۵ رمضان ۱۲ تیر پنج شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۳۳
۶ رمضان ۱۳ تیر جمعه ۴:۴۵ ۶:۱۹ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۱ ۰:۳۳
۷ رمضان ۱۴ تیر شنبه ۴:۴۵ ۶:۱۹ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۸ رمضان ۱۵ تیر یک شنبه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۹ رمضان ۱۶ تیر دو شنبه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۱۰ رمضان ۱۷ تیر سه شنبه ۴:۴۷ ۶:۲۱ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۱۱ رمضان ۱۸ تیر چهار شنبه ۴:۴۸ ۶:۲۱ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۱۲ رمضان ۱۹ تیر پنج شنبه ۴:۴۸ ۶:۲۲ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۳ رمضان ۲۰ تیر جمعه ۴:۴۹ ۶:۲۲ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۴ رمضان ۲۱ تیر شنبه ۴:۵۰ ۶:۲۳ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۵ رمضان ۲۲ تیر یک شنبه ۴:۵۰ ۶:۲۳ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۶ رمضان ۲۳ تیر دو شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۴ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۶
۱۷ رمضان ۲۴ تیر سه شنبه ۴:۵۲ ۶:۲۴ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۶
۱۸ رمضان ۲۵ تیر چهار شنبه ۴:۵۳ ۶:۲۵ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۱۹ رمضان ۲۶ تیر پنج شنبه ۴:۵۳ ۶:۲۵ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۲۰ رمضان ۲۷ تیر جمعه ۴:۵۴ ۶:۲۶ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۲۱ رمضان ۲۸ تیر شنبه ۴:۵۵ ۶:۲۶ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۷
۲۲ رمضان ۲۹ تیر یک شنبه ۴:۵۶ ۶:۲۷ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۷
۲۳ رمضان ۳۰ تیر دو شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۵ ۰:۳۷
۲۴ رمضان ۳۱ تیر سه شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۵ ۰:۳۷
۲۵ رمضان ۱ مرداد چهار شنبه ۴:۵۸ ۶:۲۹ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۴ ۰:۳۷
۲۶ رمضان ۲ مرداد پنج شنبه ۴:۵۹ ۶:۲۹ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۳ ۰:۳۷
۲۷ رمضان ۳ مرداد جمعه ۵:۰۰ ۶:۳۰ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۳ ۰:۳۷
۲۸ رمضان ۴ مرداد شنبه ۵:۰۱ ۶:۳۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۲ ۰:۳۸
۲۹ رمضان ۵ مرداد یک شنبه ۵:۰۲ ۶:۳۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۲ ۰:۳۸
۳۰ رمضان ۶ مرداد دو شنبه ۵:۰۲ ۶:۳۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۲ ۲۰:۳۱ ۰:۳۸
عید فطر ۷ مرداد سه شنبه ۵:۰۳ ۶:۳۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۲ ۲۰:۳۰ ۰:۳۸

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۵ / تیر و مرداد ۱۳۹۳ به افق قفاص

هجری قمری هجری شمسی روز هفته اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب
۱ رمضان ۸ تیر یک شنبه ۴:۴۲ ۶:۱۷ ۱۳:۱۹ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۲
۲ رمضان ۹ تیر دو شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۷ ۱۳:۱۹ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۲
۳ رمضان ۱۰ تیر سه شنبه ۴:۴۳ ۶:۱۸ ۱۳:۱۹ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۲
۴ رمضان ۱۱ تیر چهار شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۵ رمضان ۱۲ تیر پنج شنبه ۴:۴۴ ۶:۱۸ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۶ رمضان ۱۳ تیر جمعه ۴:۴۵ ۶:۱۹ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۷ رمضان ۱۴ تیر شنبه ۴:۴۵ ۶:۱۹ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۳
۸ رمضان ۱۵ تیر یک شنبه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۱ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۹ رمضان ۱۶ تیر دو شنبه ۴:۴۶ ۶:۲۰ ۱۳:۲۰ ۲۰:۲۰ ۲۰:۴۰ ۰:۳۴
۱۰ رمضان ۱۷ تیر سه شنبه ۴:۴۷ ۶:۲۱ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۴
۱۱ رمضان ۱۸ تیر چهار شنبه ۴:۴۸ ۶:۲۱ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۴
۱۲ رمضان ۱۹ تیر پنج شنبه ۴:۴۸ ۶:۲۲ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۴
۱۳ رمضان ۲۰ تیر جمعه ۴:۴۹ ۶:۲۲ ۱۳:۲۱ ۲۰:۲۰ ۲۰:۳۹ ۰:۳۵
۱۴ رمضان ۲۱ تیر شنبه ۴:۵۰ ۶:۲۳ ۱۳:۲۱ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۵
۱۵ رمضان ۲۲ تیر یک شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۳ ۱۳:۲۱ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۵
۱۶ رمضان ۲۳ تیر دو شنبه ۴:۵۱ ۶:۲۴ ۱۳:۲۱ ۲۰:۱۹ ۲۰:۳۸ ۰:۳۵
۱۷ رمضان ۲۴ تیر سه شنبه ۴:۵۲ ۶:۲۴ ۱۳:۲۱ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۱۸ رمضان ۲۵ تیر چهار شنبه ۴:۵۳ ۶:۲۵ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۱۹ رمضان ۲۶ تیر پنج شنبه ۴:۵۳ ۶:۲۵ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۸ ۲۰:۳۷ ۰:۳۶
۲۰ رمضان ۲۷ تیر جمعه ۴:۵۴ ۶:۲۶ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۶
۲۱ رمضان ۲۸ تیر شنبه ۴:۵۵ ۶:۲۶ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۷ ۲۰:۳۶ ۰:۳۶
۲۲ رمضان ۲۹ تیر یک شنبه ۴:۵۶ ۶:۲۷ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۵ ۰:۳۷
۲۳ رمضان ۳۰ تیر دو شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۶ ۲۰:۳۵ ۰:۳۷
۲۴ رمضان ۳۱ تیر سه شنبه ۴:۵۷ ۶:۲۸ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۴ ۰:۳۷
۲۵ رمضان ۱ مرداد چهار شنبه ۴:۵۸ ۶:۲۹ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۵ ۲۰:۳۴ ۰:۳۷
۲۶ رمضان ۲ مرداد پنج شنبه ۴:۵۹ ۶:۲۹ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۳ ۰:۳۷
۲۷ رمضان ۳ مرداد جمعه ۵:۰۰ ۶:۳۰ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۴ ۲۰:۳۲ ۰:۳۷
۲۸ رمضان ۴ مرداد شنبه ۵:۰۱ ۶:۳۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۲ ۰:۳۷
۲۹ رمضان ۵ مرداد یک شنبه ۵:۰۲ ۶:۳۱ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۳ ۲۰:۳۱ ۰:۳۸
۳۰ رمضان ۶ مرداد دو شنبه ۵:۰۳ ۶:۳۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۲ ۲۰:۳۰ ۰:۳۸
عید فطر ۷ مرداد سه شنبه ۵:۰۳ ۶:۳۲ ۱۳:۲۲ ۲۰:۱۱ ۲۰:۳۰ ۰:۳۸

منبع: مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران