تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۲:۴۰:۴۸
کد مطلب : 21062
حمید داودآبادی:

کار فرهنگی جمهوری اسلامی دست یک مشت آقازاده افتاده است

گزیده ای از مصاحبه سایت مشرق با حمید داود آبادی:

ما نیاز به ایثارگری و فداکاری مسئولین فرهنگی داریم. چه فداکاری؟!

در کار فرهنگی دخالت نکنید. شماها را به خدا بخشی از کار را هم به جوان ها بسپارید. برای مثال بستری را برای یک گروه جوان آماده می کنند بعد یک آدم ۶۰ ساله را میخواهند بگذارند تا این جوانان را مدیریت کند در صورتی که این جوان خود از هرکسی بهتر می توانند این گروه ها را مدیریت کنند. اگر ما زمان جنگ حسن باقری داشتیم به خاطر این بود که به آن میدان دادیم. بودجه فرهنگی دست آدم های مشخصی است که هر کاری که باید انجام شود دست آنها است. حسن های باقری در کشور خفه شده اند. کار فرهنگی جمهوری دست یک مشت آقازاده افتاده است. انگار مد شده است که زنان و فرزندان آقایانNGO تشکیل بدهد یا خود را درگیر کارهای فرهنگی کنند بعد بروند پز بدهند که پسر من یا همسر من در کارهای فرهنگی دخیل است. هدف این انسان ها انقلاب اسلامی نیست, هدف اینها پز دادن و خودنمایی است.

منبع : سایت مشرق