تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۴۰:۱۶
کد مطلب : 119003
مدیر جهاد کشاورزی آبادان خبر داد:

ایجاد مزارع الگویی با هدف بررسی تاثیر تاریخ کشت مناسب در روستاهای آبادان

طرح مزرعه الگویی با هدف بررسی تاثیر تاریخ کشت مناسب جهت افزایش عملکرد و کاهش عوامل خسارت‌زا در این ارقام و انتخاب بهترین ارقام سازگار با شرایط محیطی منطقه در روستاهای شهرستان آبادان به اجرا در آمد

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: طرح مزرعه الگویی با هدف بررسی تاثیر تاریخ کشت مناسب جهت افزایش عملکرد و کاهش عوامل خسارت‌زا در این ارقام و انتخاب بهترین ارقام سازگار با شرایط محیطی منطقه در روستاهای شهرستان آبادان به اجرا در آمد.

ناجی شهیب‌زاده امروز با اشاره به اجرای طرح مزرعه الگویی با هدف بررسی تاثیر تاریخ کشت مناسب جهت افزایش عملکرد و کاهش عوامل خسارت‌زا اظهار داشت: طرح مزرعه الگویی به مساحت ۱۰ هکتار از محل پروژه افزایش سبزی  و صیفی بهار امسال در روستاهای رده طاها، ثوامر، حیر، ابوشکر، فیه، سادات، ملاکه، شهید یاسینی، عوج آلبوحیه و سعدونی اجرا شد.

وی افزود: در این طرح رعایت تاریخ کشت، تراکم مطلوب، استفاده بهینه از کودهای آلی و معدنی آبیاری مناسب، کنترل به موقع آفات و بیماری‌ها و علف‌های هرز و برداشت به موقع و با کیفیت از تعهدات کشاورز است.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان گفت: اجرای مزرعه الگویی با رعایت کلیه اصول در زمان کاشت، داشت و برداشت محصول با هدف افزایش عملکرد و افزایش درآمد برای بهره‌برداران منطقه و فقرزدایی با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیون ریال و برای ۱۴ بهره‌بردار اجرا شد.

مرجع / فـارس