تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۷:۳۱
کد مطلب : 59086

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

یک کارگاه غیر مجاز نبات ریزی توسط کارشناسان شبکه بهداشت شهرری کشف و پلمب شد.

خبرگزاری فارس: یک کارگاه غیر مجاز نبات ریزی توسط کارشناسان شبکه بهداشت شهرری کشف و پلمب شد.

معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران از کشف و پلمب یک کارگاه غیرمجاز نبات ریزی خبر داد.

این کارگاه در بازدید سرزده بازرسان بهداشت شبکه بهداشت شهر ری شناسایی و پلمب شده است.

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!

این تصاویر را ببینید، دیگر نبات نخورید!