تاریخ انتشار خبر: ۹ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۲۲:۱۷:۳۱
کد مطلب : 22283

این زن به رضایی چه می گوید؟

عصر آبادان: حاشیه کنگره علی مردان خان بختیاری در فروردین ۹۳

rezaee-mehrnews-kroushavi1