تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۲۰:۲۵:۱۰
کد مطلب : 89478

این یک هشدار جدی است/ ورژن ایرانی دارفور! +عکس

سوژه اصلی عکس البته این جسد در حال پوسیدن نیست. آن جماعت هستند که بی خیال دارند می گذرند.


می گویید اینجا ایران نیست و خیلی بعید است که ایران به چنین وضعیتی برسد و چرا این عکس تلخ را گذاشته ای؟ اما می شود یک طور دیگر هم نگاه کرد.

خشکسالی نود درصد طبیعت ایران را بلعیده و نابود کرده است. این یعنی میلیاردها زیستمندی که میلیونها سال داسته اند توی فلات ایران زندگی می کرده اند یک به یک تشنه لب و گرسنه در همین سالهای اخیر جان سپرده اند.

اما صدایی از کسی در نمی آید چون تشنگی هنوز دامان شهرها را نگرفته. بله، ما هنوز دارفور نیستیم. اما خیلی هم فاصله نداریم.

آنها از کنار جسد انسان ها بی تفاوت می گذرند، ما هم بی تفاوت نظاره می کنیم احتضار زیستبوم ایران و تک تک زیستمندانش را. عکس و متن تلخی بود. از همه عذر می خواهم.

ناصر کرمی/روزنامه نگار محیط زیست