تاریخ انتشار خبر: ۶ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۸:۰۰:۲۶
کد مطلب : 21870

بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر

عصر آبادان – بارش برف بهاری، مشهد مقدس و حرم رضوی را سفیدپوش کرد.

بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر بارش برف بهاری در حرم رضوی + تصاویر