تاریخ انتشار خبر: ۲۷ , تیر, ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۷:۵۱
کد مطلب : 36033

بازشماری و بازرسی صد درصد آرای انتخابات افغانستان

بازشماری و بازرسی تمام آرای به صندوق ریخته شده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زیر نظر سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی آغاز شد.