تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , بهمن, ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۵:۵۶
کد مطلب : 72825

باشگاه بابک زنجانی به وزارت نفت رسید

باشگاه راه‌آهن با نظر دادستانی تهران به وزارت نفت واگذار شد.

باشگاه راه‌آهن با نظر دادستانی تهران به وزارت نفت واگذار شد.

باشگاه راه‌آهن که بعد از تخلفات بابک زنجانی در اختیار دادستانی قرار داشت، به عنوان بخشی از بدهی‌های این فرد به وزارت نفت واگذار شد و قرار است وزارت نفت در مورد وضعیت این باشگاه از جمله واگذاری احتمالی از طریق مزایده تصمیم‌گیری کند.

عابدینی سرپرست باشگاه راه‌آهن واگذاری این باشگاه به وزارت نفت را تایید کرد.

منبع: تسنیم