تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , اسفند, ۱۳۹۳ | ۱۶:۳۶:۰۵
کد مطلب : 77699

باید با ۲۰ تا ۳۰ بمب به مراکز هسته‌ای ایران حمله شود!

یگ وبگاه دست راستی صهیونیستی روز سه‌شنبه هفته جاری طی مطلبی عنوان ساخت که برای رهایی از ایران و پاسخ به آلمان و ماجرای هولو کاست باید ۲۰ تا ۳۰ بمب به طور جداگانه علیه این ۲ کشور بکار برد.

،یک وبگاه دست راستی صهیونیستی طی مطلبی نوشت: باید به ایرانیان نشان دهیم که اسرائیل برنامه‌های هسته‌ای آن‌ها را منهدم کرده و همچنین شهرهای اصفهان و تهران را نابود خواهند ساخت.

وبگاه صهیونیستی «آروتص شوع» در بخشی از این یادداشت تند آورده است: برای نابودی ایران و آلمان کافی است که علیه این ۲ کشور  به طور جداگانه۲۰ تا ۳۰ بمب بکار برد و آنگاه اسرائیل از نابودی نجات پیدا خواهد کرد.

در قسمتی دیگر از این یادادشت که به قلم یک فرد افراطی صهیونیستی نوشته شده آمده است: اگر اسرائیل در مسیر فرمایشات پروردگار در انجیل عمل نکند، بهای سنگینی را خواهد پرداخت  و تقریبا به طور کامل نابود شده و تنها تعداد کمی نجات پیدا خواهند کرد.

نویسنده مطلب  در ادامه با اهانت به سران ایران چون رییس جمهور فعلی و سابق نوشت: این‌ها نمی‌خواهند حتی یک فرصت را در زمینه بحث درباره از بین بردن اسرائیل از دست دهند. پس واجب است تا تهدید موجود را با تهدید جواب دهیم. باید به ایرانیان نشان دهیم که اسرائیل برنامه های هسته‌ای آن‌ها را منهدم  کرده و همچنین شهرهای اصفهان و تهران را نابود خواهد ساخت.»

در ادامه این مطلب نویسنده تندرو و گستاخ صهیونیستی گفت:« اگر دشمنی قصد شما را کرد، باید زودتر برای نابودی او بپا خیزید. بنابر این ۲۰ تا ۳۰ بمب هسته‌ای برای این کار کافی است.»

درخاتمه این یادداشت نویسنده خواهان انتقام از آلمان به خاطر ماجرای هولوکاست شده و نوشت: ۲۰ تا ۳۰ بمب هسته‌ای برای نابودی برلین، مونیخ، هامبورگ، نورمبرگ، کلن، فرانکفورت، اشتوتگارت، درسدن، دورتموند کافی است.

منبع: فارس