تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , فروردین, ۱۳۹۴ | ۲۰:۴۶:۵۸
کد مطلب : 81074

با دیدن این عکس باید خون گریست… (۱۸+)

گوشه ای از جنایت آل سعود وهابی علیه کودکان بی دفاع یمن

توجه

کودکان و کسانی که ناراحتی قلبی دارند این تصویر را نگاه نکنند
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
عکس/ خدا کند هیچ مادری این صحنه را نبیند (18+)