تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۷:۰۱
کد مطلب : 33463

بت بیش از ۹۳ هزار مهاجرت درون استانی برای خوزستانی ها در سال۹۲/خوزستان در تعداد مهاجرت به خارج از استان سوم شد

آخرین آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که بیش از یک میلیون و ۴۴۰ هزار مورد مهاجرت بین، داخل و خارج استانی انجام شده که در این میان استانهای تهران، البرز و اصفهان مهاجر پذیر ترین استانها بوده اند و همچنین استانهای تهران، البرز و خوزستان بیشترین مهاجران خروجی را به خود اختصاص داده اند.

 

به گزارش رهیاب،براساس آمارهای سازمان ثبت احوال در سال ۹۲ یک میلیون و ۴۴۰ هزار و ۷۷۵ تغییر نشانی و مهاجرت در کشور انجام شده که استان های تهران، خراسان رضوی و خوزستان جابه جایی را در داخل استان به خود اختصاص داده اند.

 

همچنین استانهای قم با ۴ هزار و ۲۹۸ ، سمنان با ۸ هزار و ۲۹۸ و ایلام با ۹ هزار و ۷۲۸ مورد کمترین جابه جایی داخل استانی را طی سال گذشته داشته اند.

نام استان جابه جایی داخل استانی مهاجران وارد شده به استان مهاجران خارج شده از استان
تهران ۲۹۷ هزار و ۳۴۹ ۳۵ هزار و ۱۴۱ ۱۵ هزار و ۲۷
خراسان رضوی ۱۱۱ هزار و ۶۸۵ ۴ هزار و ۱۴ ۴ هزار و ۵۵۲
خوزستان ۹۳ هزار و ۵۵۱ ۳ هزار و ۱۴۴ ۵ هزار و ۳۳۷

علی اکبر محزون مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور در مورد آمار مهاجرت به خبرنگار مهر گفت:سازمان ثبت احوال براساس وظیفه ای که دارد از سال گذشته نسبت به ثبت تغییر نشانی (مهاجرت ) و کد پستی افراد در کمترین زمان اقدام کرده است و برهمین اساس آمارهایی نیز جمع آوری شده است.

وی افزود: براساس این آمارها استان های تهران و البرز بیشترین آمار مهاجرت در ورود و خروج در میان استانهای کشور داشته اند.

وی در مورد جابجاییهای داخل استانی تاکید کرد: تعداد افرادی که تا پایان سال ۹۲ در استان تهران جابجا شده اند۲۹۷ هزار و ۳۴۹ مورد بوده که در سامانه ثبت احوال به ثبت رسیده است و بعد از استان تهران، استان خراسان رضوی نیز با ۱۱۱ هزار و ۶۸۵ مورد و استان خوزستان با ۹۳ هزار و ۵۵۱ مورد جابجایی در داخل استان بیشترین تغییر نشانی را داشته اند.

مهاجرتهای وارد شده به استان

همچنین براساس آمارهای موجود استان های ایلام، کهکیلویه و بویراحمد و قم به ترتیب با ۳۴۲ ،  ۴۱۷ و ۵۳۲ مورد کمترین مهاجرت های وارده شده به استان را داشته اند.

نام استان جابه جایی داخل استانی مهاجران وارد شده به استان مهاجران خارج شده از استان
ایلام ۹ هزار و ۷۸۲ ۳۴۲ ۹۳۱
کهگیلویه و بویراحمد ۱۲ هزار و ۲۸۱ ۴۱۷ ۹۵۵
قم ۴ هزار و ۲۹۸ ۵۳۲ یک هزار و ۶۷۳

مدیرکل دفتر اطلاعات آمار و جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور جستجوی کار را در میان مردان عاملی مهم برای مهاجرت دانسته و اظهار داشت: آمار در مورد مهاجرت تحصیلی متفاوت است و در این میان تعداد زنان مهاجر هم اندازه با مردان است و عامل سوم مهاجرت نیز پیروی به تبعیت از خانواده است که در این میان زنان در بیشتر مواقع دنباله رو خانواده خود برای مهاجرت به حساب می آیند.

استانهای مهاجر پذیر

به گفته محزون، استان تهران ۳۵ هزار و ۱۴۱ مورد و استان البرز نیز ۹ هزار و ۸۵۱ مورد و همچنین استان اصفهان با ۵ هزار و ۴۶ مورد بیشترین مهاجرپذیری را داشته اند و در مقابل ۱۵ هزار و  ۲۷ نفر از استان تهران و ۶ هزار و ۷۹۹ نفر  از استان البرز و ۳ هزار و ۸۳۶ نفر مهاجرت کردند.

نام استان جابه جایی داخل استانی مهاجران وارد شده به استان مهاجران خارج شده از استان
تهران ۲۹۷ هزار و ۳۴۹ ۳۵ هزار و ۱۴۱ ۱۵ هزار و ۲۷
اصفهان ۸۰ هزار و ۸۵۳ ۵ هزار و ۴۶ ۳ هزار و ۸۳۶
البرز ۴۴ هزار و ۵ ۹ هزار و ۸۵۱ ۶ هزار و ۷۹۹

بیشترین مهاجرت به خارج از استان

مهاجران خارج شده از استان های تهران، البرز و خوزستان به ترتیب با ۱۵ هزار و ۲۷ ، ۶ هزار و ۷۹۹ و ۵ هزار و ۳۷۷ مورد بیشترین مهاجرت به خارج از استان را داشته اند و همچنین استان های خراسان جنوبی با ۷۰۸، ایلام با ۹۳۱ ، کهکیلویه و بویراحمد با ۹۵۵ کمترین خروجی از استان را در سال گذشته داشته اند.

 
مهر