تاریخ انتشار خبر: ۷ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۲۱:۲۹:۰۳
کد مطلب : 27006

بخشش ۲ قاتل پای چوبه دار

اولیای دم ۲ قاتل ، پای چوبه دار از قصاص گذشت کردند.

مدیر زندان گرگان گفت : پدر یکی از این مقتولین بامداد امروز در حالی که طناب دار به گردن متهم به قتل پسرش آویخته شده بود، اعلام گذشت کرد.

آقای پوریانی افزود : امروز همچنین قاتل دیگری با گذشت اولیای دم از قصاص رهاشد .

این قاتل از سال ۷۴ تاکنون برای قتل عمد در زندان بود که صبح امروز با گذشت اولیای دم از مرگ نجات یافت.

منبع: واحد مرکزی خبری