تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , آبان, ۱۳۹۳ | ۰۴:۴۸:۲۶
کد مطلب : 54689

تاملی بر رفتار ناشایست برخی مسئولان با خبرنگاران / فرهنگ پاسخگویی و مقاومتی که پایدار نمی ماند

عصر آبادان: رفتار ناشایست برخی از مدیران با خبرنگاران ، نشان می دهد هنوز بعضی ها از درک حوزه اطلاع رسانی و خبر عاجزند.

khabarnegar-modir

به گزارش عصر آبادان: برخی مدیران را می شود مثل حلوا قورت داد. آنقدر انعطاف دارند که آدم را شیفته خود می کند چه رسد به خبرنگار.

نه تکلفی دارند و نه ادعایی. بی هیچ منتی سوالت را می شنوند و اگر بتوانند به آن پاسخ می دهند و در مقابل انتقادها ، سعی می کنند معقول و آرام موضع بگیرند.

این دسته از مسئولان صرف نظر از روحیات فردی ، اجتماعی بودن ، احترام به دیگران و پاسخ به ذهن پرسشگر مردم و رسانه ها را تمرین کرده اند و از آزمون آن سربلند بیرون آمده اند.

به همین جهت اغلب این افراد در انجام امور و تصدی مسئولیت شان نیز حس مسئولانه تری نسبت به مردم دارند وعمدتاً موفق ترند.

برخی دیگر را اما با یک مَن عسل نمی شود خورد. انگار با خودشان دعوا دارند. خبرنگار که می بینند ، رنگ شان عوض می شود و رفتارشان ناموزون.

نه روحیه پرسشگری را می فهمند و نه احساس وظیفه ای برای اقناع نظر مردم و رسانه ها دارند.

تماس که می گیری جواب نمی دهند. دوباره می گیری جواب نمی دهند. پیامک می دهی اعتنا نمی کنند و …

با آنها که رو در رو می شوی بهانه های بنی اسرائیلی می آورند. هزار چرا و اما می پرسند. جوابشان را هم که منطقی می دهی ، قهر وغیظ می کنند.

و ادعایی دارند برای خودشان. یک نفر نیست به اینها بگوید تا باور کنند بعضی گزارش ها و مصاحبه های روتین ، دیکته ی بالاست(!) وگرنه چه کسی وقت دارد حرف های این افراد را بخواند؟ مگر چه حرف مهمی دارید که …

خلاصه می گوییم این همه خودپسندی برای مدیری که به جای ارزش ها و مقدسات تکیه زده ، قابل درک نیست. بهتر است از حبابی که برای خودشان ساخته اند بیرون بزنند. وگرنه ممکن است این حباب به راحتی و با سر یک سوزن …

آخر اینکه برخورد ناشایست و قهری با خبرنگاری که تلاش می کند تا مسئولان واقدامات شان را به همگان بشناساند مردود و معرف فهم ناقص جامعه ی مدیران از فعالیت های رسانه ای است.

امیدواریم نگاه و دقت مدیران در حوزه های خبر و اطلاع رسانی وسعت بیشتری یابد و با شناختی بهتر ، پدیده ی اجتماعی رسانه را بپذیرند.

 

/منتظری/