تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , بهمن, ۱۳۹۴ | ۱۰:۱۶:۰۸
کد مطلب : 108788

بهترین عکس انتخاب شده در روز۲۲ بهمن

این عکسی که در شبکه های اجتماعی پخش شده جزو بهترین عکس های راهپیمائی ۲۲ بهمن می باشد.

22بهمن بهترین عکس انتخاب شده در روز22 بهمن

این عکسی که در شبکه های اجتماعی پخش شده جزو بهترین عکس های راهپیمائی ۲۲ بهمن می باشد.

 

۱۰۵۹