تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۳:۳۲:۲۹
کد مطلب : 43437

بورس تحصیلی ندا آقاسلطان و یک پیشنهاد

هنوز خاطره اقدام دانشگاه آکسفورد انگلیس در تأسیس و اعطای بورس تحصیلی به نام ندا آقا سلطان از خاطره مان محو نشده است.

به گزارش  عصر آبادان، ،  سبحان صداقتی در وبلاگ “کاشف” نوشت:

هنوز خاطره اقدام دانشگاه آکسفورد انگلیس در تأسیس و اعطای بورس تحصیلی به نام ندا آقا سلطان از خاطره مان محو نشده است.

یک پیشنهاد:

یکی از دانشگاه های پایتخت به عنوان مثال خود دانشگاه تهران یک بورس تحصیلی رایگان در حمایت از حقوق رنگین پوستان آمریکا و ضد نژادپرستی تأسیس و اعطا نماید.