تاریخ انتشار خبر: ۹ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۰:۱۶:۳۴
کد مطلب : 51797

بیشترین تخلف اداری کارکنان اعلام شد

از مجموع رای‌های صادره در رابطه با تخلفات اداری کارکنان، بیشترین تخلف به «غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی» اختصاص دارد.

 مختار محمدی -دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- با بیان این مطلب به ایسنا گفت ، بررسی عملکرد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در شش ماه نخست سال جاری نشان می‌دهدکه در مجموع ۷۵۱۹ رای صادر شده که ۶۴۷۴ مورد آرای هیات بدوی و ۱۰۴۵ رای نیز هیات های تجدید نظر بوده است.

وی افزود: از تعداد آرای صادره از هیأت‌های بدوی، ۷۳.۸ درصد تخلفات اداری چهار عنوان تخلف را شامل می شود که «غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی» با فراوانی ۲۶.۵ دارای بیشترین فراوانی در میان عناوین تخلفات اداری بوده است.

محمدی ادامه داد: « نقص قوانین دبیر هیأت عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مقررات مربوطه با فراوانی ۲۱.۱ درصد» و «کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف با فراوانی ۱۶.۳ درصد» همچنین «اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا دارای” با فراوانی ۹.۹ درصد، بیشترین فراوانی را در میان ۳۸ عنوان تخلفات اداری داشته اند.

وی با تاکید بر اینکه باید رای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان اثرگذار باشد گفت: از ۵۵۳۴ مورد مجازات اعمال شده از سوی هیأت های بدوی در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری، ۶۲.۹ درصد فراوانی مربوط به ۳ عنوان مجازات سبک است که شامل «توبیخ کتبی بادرج در پرونده» با ۲۴.۱ درصد، «اخطار کتبی بدون درج در پرونده» با ۲۲.۹ درصد و « کسر حقوق و فوق العاده شغل» با ۱۶درصد بوده است و همچنین۱۷.۴ درصد از مجازات ها موجب خروج کارمندان از خدمت شده است که شامل مجازات “بازخریدی خدمت” با ۴ درصد، “بازنشستگی با تقلیل گروه” با ۲.۲ درصد، “اخراج از دستگاه متبوع” با ۱۰ درصد و “انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلقات اداری” با ۱.۲ درصد است.

محمدی با تاکید بر اهمیت آموزش در بهبود فعالیت های کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان گفت: در این ارتباط طی شش ماه گذشته ۱۲ دوره آموزشی در مرکز و ۳ دورره آموزشی در استانها برگزار شده که برای ۶۶۶ نفر گواهی پایان دوره صادر شده است.

بنا بر اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور- وی با بیان اینکه پیشنهاد اصلاحیه قانون رسیدگی به تخلفات اداری تهیه شده و آماده ارائه به هیات دولت است افزود: به منظور حسن اجرای مقررات، نظارت بر انتصاب اعضا و تشکیل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، از طریق سامانه هوشمند مربوط که بخشنامه آن اخیراً ابلاغ شده انجام خواهد شد.

محمدی ادامه داد: بخشنامه «برقراری فوق العاده سختی کار برای کارگزاران امر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» نیز در تابستان سال جاری ابلاغ شده است.

دبیر هیأت عالی نظارت یادآور شد: در شهریورماه دستورالعمل ارزیابی عملکرد مسئولین هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ابلاغ شد که با توجه به آغاز ارزیابی در مهرماه، امیدواریم در بهمن ماه افراد برگزیده اعلام شود.