تاریخ انتشار خبر: ۴ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۰:۴۰:۴۳
کد مطلب : 51054

بیژن بنفشه خواه در کنار همسر و دختر بانمکش

بیژن بنفشه خواه در کنار همسر و دختر بانمکش. چشم امیدمان به همین دخترک است که حضور نسل بنفشه خواه ها را در سینما و تلویزیون ادامه دهد.

بیژن بنفشه خواه در کنار همسر و دختر بانمکش