تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۰۲:۳۶:۵۱
کد مطلب : 23976

تازه ترین عکس حسنی مبارک

صفحه موسوم به ” انا اسف یاریس ” از صفحات طرفدار حسنی مبارک ، ا عکس رئیس جمهوری مخلوع مصر را درحالی که محمد الجندی و عصام البطاوری دو تن از اعضای تیم وکیل مدافع مبارک درکنار او هستند ، منتشر کرد.