تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , اردیبهشت, ۱۳۹۳ | ۰۸:۵۹:۵۴
کد مطلب : 29957

تبلیغ سیگار ممنوع است؛ حتی در فضای مجازی!

هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم سیگار یا تحریک افراد به استعمال آن ممنوع است.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد که هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم سیگار یا تحریک افراد به استعمال آن ممنوع است.

به نوشته ابتکار، دکتر شهرام رفیعی‌فر گفت: طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات در کشور، هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیرمستقیم استعمال دخانیات ممنوع است؛ چرا که در دنیا ثابت شده، رسانه‌ها مسئول تقریبا ۶۰ درصد ایجاد انگیزه برای شروع به مصرف دخانیات هستند. وی همچنین گفت: شرکت‌های دخانی می‌توانند از طریق فیلم‌ها و سریال‌ها با نمایش صحنه‌های تحریک کننده برای مصرف دخانیات، به طور غیرقانونی و در بستری از عدم اطلاع رسانی و ناآگاهی، بدون اجازه به داخل منازل وارد شده و خانواده‌ها را دچار تنش کنند.

سرپرست دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت ادامه داد: اگر سری به فضای مجازی بزنید شاید بیش از هرچیز دیگر شاهد تضییع حقوق شهروندان در موضوع دخانیات باشید. این فضای گسترده بدون نظارت بزرگسالان به طور نامحدود توسط جوانان مورد جستجو قرار می‌گیرد و امیدواریم که حداقل شرکت‌های داخلی دخانی در آن به تبلیغ مصرف مواد دخانی نپردازند.

رفیعی‌فر گفت: جملاتی نظیر «با کدام آهنگ سیگار می‌چسبد؟» یا «آیا در باران سیگار کشیده‌اید؟» که در فضای مجازی به وفور یافت می‌شوند، موجب تبلیغ انواع مواد دخانی تدخینی و غیرتدخینی شده و تحریک جوانان و نوجوانان به مصرف سیگار را به دنبال دارند.

وی همچنین با اشاره به تاکید قانون مبنی بر عدم عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی، افزود: بر اساس نتایج حاصل از یک مطالعه ۹۲ درصد افراد جامعه با ممنوعیت مصرف قلیان در این اماکن موافق هستند که البته نیمی از آنها با ممنوعیت مشروط به فرهنگسازی موافقند و تنها ۸ درصد مخالف اجرای این طرحند. در چنین شرایطی سوال این است که آیا حقوق ۹۲ درصد جامعه باید فدای ۸ درصد خواهان مصرف مواد دخانی در اماکن عمومی شود؟