تاریخ انتشار خبر: ۲ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۲۳:۲۳:۴۰
کد مطلب : 81991

تجمع‎دختران‎مصری‎برای‎خدمت‎درارتش/تصاویر

شماری از دختران دانشجوی مصری با تجمع در دانشگاه قاهره، درخواست کردند دانشکده‌‌ای نظامی برای دختران در این کشور تأسیس شود تا بتوانند در ارتش خدمت کنند.

العالم: شماری از دختران دانشجوی مصری با تجمع در دانشگاه قاهره، درخواست کردند دانشکده‌‌ای نظامی برای دختران در این کشور تأسیس شود تا بتوانند در ارتش خدمت کنند.

به گزارش سایت مصری “الیوم السابع”، این دختران پارچه نوشته‌هایی را همراه داشتند که روی آنها نوشته شده بود: “برای پوشیدن لباس نظامی، لباسهای زنانه را کنار گذاشتیم”.