تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۸:۵۴
کد مطلب : 44528

تجمع معترضان به نتایج آزمون استخدامی نفت +تصاویر

صبح یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۳ جمع کثیری از معترضین و خانواده هایشان با حضور در مقابل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز، اعتراض خود را نسبت به این نتایج اعلام نموده و خواستار انتشار کلیه اسامی پذیرفته شدگان مطابق با ظرفیت مندرج در دفترچه آزمون شدند.

 به گزارش عصر آبادان،  با گذشت ۱۰ روز از اعلام اسامی پذیرفته شدگان نهایی آزمون استخدامی وزارت نفت، اعتراضات به این نتایج همچنان ادامه دارد. صبح یکشنبه ۱۶ شهریور ماه ۹۳ جمع کثیری از معترضین و خانواده هایشان با حضور در مقابل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز، اعتراض خود را نسبت به این نتایج اعلام نموده و خواستار انتشار کلیه اسامی پذیرفته شدگان مطابق با ظرفیت مندرج در دفترچه آزمون شدند.

ماجرا از آنجا آغاز می شود که در بهمن ماه ۹۱ بعد چندین بار تعویق، اطلاعیه شرکت ملی نفت ایران به منظور جذب ۲۶۷۶ نفر (۱۸۴۱ نفر از طریق برگزاری آزمون، ۱۳۴ نفر فارغ التحصیلان بورسیه دانشگاه صنعت نفت، ۶۶۷ نفر سهمیه فرزندان شهدا) جهت استخدام در این مجموعه در روزنامه های کثیرالانتشار، صدا و سیما و تارنماهای وزارت نفت منتشر شد. با آغاز ثبت نام در اسفند ۹۱ نزدیک به ۱۳۰ هزار نفر برای کار در این بزرگترین ارگان دولتی کشور اعلام آمادگی کردند که این سیل عظیم داوطلبان موجب شد تا لقب بزرگترین آزمون استخدامی تاریخ کشور را به خود اختصاص دهد. سرانجام در روز های پنجم و ششم اردیبهشت ماه ۹۲ در سه نوبت و در ۹ حوزه تهران، اهواز، شیراز، بندرعباس، اصفهان، کرمانشاه، مشهد، ماهشهر و تبریز این آزمون برگزار شد.

مطابق با زمان بندی اعلام شده در دفترچه راهنما، می‌بایست کلیه مرحل آزمون اعم از آزمون کتبی، مصاحبه فنی و روان‌شناختی، طب صنعتی و گزینش تا قبل از پاییز ۹۲ انجام می‌پذیرفت که با خلف وعده‌های مکرر این زمان بندی محقق نشد.

نتایج آزمون کتبی به گفته متصدیان برگزاری آزمون بعد از کسب مجوز‌های لازم در ۲۶ تیر ۹۲ اعلام شد و حدود ۳.۸% از کل داوطلبان یعنی ۳۶۸۲ نفر (دو برابر ظرفیت پذیرش از طریق آزمون) به مرحله مصاحبه فنی و روان‌شناختی فرا خوانده شدند که پس از تعویق‌های مکرر، مصاحبه‌ها در مهر و آبان ۹۲ توسط ۱۷۷ کمیته مصاحبه مجزا انجام گرفت.

گفتنی است که مجوز مرحله مصاحبه به دستور زنگنه و در دولت جدید صادر شده بود. پس از پایان مصاحبه‌ها، اعلام شد نتایج نهایی در اواخر آذرماه ۹۲ اعلام می‌شود و در ‌‌نهایت در اواخر آذر اعلام شد که دی ماه نتایج را اعلام می‌کنیم ولی مدتی بعد اطلاعیه ای روی سامانه آزمون می رود مبنی بر اینکه نتایج نهایی آزمون در نیمه اول بهمن ۹۲ اعلام خواهد شد. دوم اردیبهشت ماه ۹۳ سلحشور معاون وزیر نفت از تاخیر اتفاق افتاده عذرخواهی و اعلام کرد که به زودی نتایج اعلام می‌شود. وعده ای که تا ۳ شهریور محقق نشد.

بهمن ۹۲ تا شهریور ۹۳، در این مدت حتی کار به تحصن و اعتراض به نمایندگان مجلس نیز کشیده شد. تذکرات پیاپی نمایندگان مجلس و طرح سوال رسایی موجب شد که وزارت نفت به تکاپو بیافتد. توکلی نماینده مردم تهران اعلام کرده بود که در پی صحبت با وزیر نفت، قرار شده است نتایج بدون کم و کاست اعلام شود.

اما قبل از نیمه شب دوشنبه، سوم شهریورماه ۱۳۹۳، درست در روزی که قرار بود وزیر نفت، که به خاطر همین نتایج به شدت تحت فشار بود، برای پاسخگویی به سوال رسایی به مجلس برود، نتایج اعلام شد.

بر این اساس، پس از حدود ۱ سال و نیم انتظار، از ۱۸۴۱ نفر ظرفیت پذیرش از طریق آزمون فقط ۷۸۲ نفر (به گفته منابع انسانی وزارت نفت) به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام شدند.

اطلاعیه ای که بر روی سایت وزارت نفت قرار گرفت به قرار زیر بود:

اسامیپذیرفتهشدگاننهاییآزموناستخدامیشرکتملینفتایراناعلامشد .

بهدنبالفراخوانشرکتملینفتایرانوبرگزاریآزمونکتبیومصاحبهاستخدامیدرسال۱۳۹۲بهترتیبمقرر درفرآیندآزمون،بهاطلاعمیرساند،متعاقبپیگیریواخذنظرموافقمعاونتمحترمتوسعهمدیریتوسرمایه انسانیریاستجمهور،آندستهازشرکتکنندگاندرآزمونکهپسازکسبحدنصابحداقل ۶۵ درصد درهریکازمصاحبههایتخصصیوشایستگیمحورواعمال ۶۰ درصدضریبوزنینمرهآزمونکتبیدر محاسبهنمرهکلداوطلبانحائزبالاترینامتیازدرسقفمجوزماخوذهگردیدهاندبرایاستخدامدرشرکتملینفت ایرانپذیرفتهشده اند. داوطلبانگرامیجهتاطلاعازنتیجهآزموناستخدامیبهآدرسazmoon.nioc.ir مراجعه نمایند.

از فردای همان شب اعلام نتایج، اعتراضات آغاز شد. ۴ روز تحصن و اعتراض در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران، اعتراض در سرخس، تجمع در مقابل ساختمان شرکت ملی حفاری در اهواز و در نهایت اعتراض یکشنبه ۱۶ شهریور در مقابل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در اهواز.

سوال های عمده معترضین به شرح زیر است:

ظرفیت ۲۶۷۶ نفری، طبق کدام قانون به حدود یک چهارم تقلیل یافته است؟

چگونه به همین سادگی نمره ای که حد نصاب آن در دفترچه آزمون و قانون کار کشور ۴۰ بوده است، یک شبه به ۶۵ افزایش یافته است؟

  1. شهبازی می‌گه:

    سلام
    لطفا تاریخ تجمع معترضین را به من هم بگوئید۰۹۳۹۷۵۴۵۶۰۴
    از عسلویه-قبول شده ازمون نفت و گاز سالهی گذشته