تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۲۳:۳۲:۲۰
کد مطلب : 31985

تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر

این تظاهرات‌ها که از روز جمعه آغاز شده است، به مدت سه روز (۶، ۷ و ۸ ژوئن) با عنوان “مردم جهان خواستار آزادی بیت‌المقدس هستند” در بیش از ۸۰ شهر در ۴۲ کشور جهان انجام می‌شود.هدف از این اقدام جهانی، نشان دادن مخالفت با یهودیسازی قدس و اعمال نژادپرستانه رژیم صهیونیستی بر ضد فلسطینیان، مسجدالاقصی و میراث اسلامی این مسجد اعلام شده است. در ادامه تصاویری از این تظاهرات جهانی را از ایران و ایرلند و پاکستان و موریتانی و مالزی و آلمان و سودان تا نیویورک مشاهده می‌کنید.

تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر تداوم تظاهرات جهانی حمایت از قدس + تصاویر
منبع: جبهه جهانی مستضعفین