تاریخ انتشار خبر: ۲۳ , تیر, ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۲:۲۰
کد مطلب : 118958

ترکیب جدید اعضای شورای نگهبان

اعضای جدید حقوقدان شورای نگهبان مشخص شدند در حالی که هنوز فقهای شورای نگهبان ترکیبشان مشخص نشده و سه نفر از فقها حکمشان ابقاء نشده است.

اعضای جدید حقوقدان شورای نگهبان مشخص شدند در حالی که هنوز فقهای شورای نگهبان ترکیبشان مشخص نشده و سه نفر از فقها حکمشان ابقاء نشده است.

به گزارش ایسنا،اعضای جدید حقوقدان شورای نگهبان عبارتند از محمدرضا علیزاده، سیدفضل‌الله موسوی، عباسعلی کدخدایی ، محسن اسماعیلی ، سام سوادکوهی فر و نجات الله ابراهیمیان.

فقهای شورای نگهبان نیز عبارتند از آیت الله محمد یزدی، آیت الله محمدمومن، آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی ، آیت الله احمد جنتی، آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی و  آیت الله سیدمهدی شب زنده دارکه از این تعداد، سه نفر از فقها از جمله آیت الله محمد یزدی، آیت الله محمدمومن و آیت الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی همچنان در شورای نگهبان خواهند بود ولی آیت الله احمد جنتی، آیت الله سیدمحمدرضا مدرسی یزدی و  آیت الله سیدمهدی شب زنده دار در هفته آینده یا حکمشان ابقا می شود و یا فقهای دیگری از سوی مقام معظم رهبری تعیین خواهند شد.

براساس این گزارش، اعضای قبلی حقوقدان شورای نگهبان شامل، محمدرضا علیزاده، محسن اسماعیلی، حجت الاسلام محمد سلیمی ، سیامک ره پیک، سام سواد کوهی فر و نجات الله ابراهیمیان بودند که پس از معرفی  محمدرضا علیزاده، عباسعلی کدخدایی، احمد بیگی حبیب آبادی، محمد هادی صادقی و سید فضل الله موسوی از طرف قوه قضاییه به مجلس، در نهایت در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی،‌ محمدرضا علیزاده و سیدفضل‌الله موسوی به عنوان اعضای جدید حقوقدان این شورا انتخاب کردند.

شورای نگهبان دارای ترکیب دوگانه ای است. این نهاد، مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب می­شوند و نیمی از اعضای آن فقیه و نیمی دیگر حقوق­دان هستند.

شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می شوند. شش نفر  دیگر که حقوق­دان هستند به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­ شوند.

همچنین نصف اعضای حقوق­دان و فقیه شورای نگهبان در اولین دوره، پس از سپری شدن سه سال، به قید قرعه تعویض خواهند شد. به این ترتیب، اعضای جدید، از توان و تجربه شش عضو سابق شورا استفاده خواهند کرد.