تاریخ انتشار خبر: ۷ , اردیبهشت, ۱۳۹۴ | ۱۱:۰۱:۵۲
کد مطلب : 83487

تسلیت درگذشت “خاله” طاها هاشمی در صفحه اول روزنامه دانشگاه آزاد!

روزنامه متعلق به دانشگاه آزاد در صفحه اول شماره امروز خود تسلیت عجیبی را به نقل از مدیران این دانشگاه خطاب به طاها هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه آزاد چاپ کرده است که نگاه‌ها را به سوءاستفاده از اموال عمومی و تشدید فرهنگ چابلوسی در ارگان‌های پولدار و نظارت‌ناپذیر جلب کرده است. مدیریت روزنامه فرهیختگان بر عهده یکی از زندانیان فتنه ۸۸ قرار دارد.