تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۲۱:۱۱:۴۲
کد مطلب : 32429

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

محمدرضا عارف در جریان سفر به شیراز در دانشگاه شیراز به ایراد سخنرانی پرداخت.

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف

تصاویر/اختلال در مراسم سخنرانی عارف