تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۱۴:۵۲:۲۳
کد مطلب : 32174

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

تصاویر/بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه دارالحدیث

منبع: leader.ir