تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۰۲:۴۱:۲۷
کد مطلب : 23997

تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده

خانواده سجاد زهانی مرزبان ربوده شده توسط گروهک تروریستی جیش العدل با شنیدن آزادی فرزندشان و ورود وی به کشور در صدد تدارک مراسم استقبال در مشهد مقدس شدند.

تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده تصاویر/تدارک استقبال خانواده مرزبان ربوده شده