تاریخ انتشار خبر: ۲۵ , آذر, ۱۳۹۳ | ۱۳:۱۹:۳۳
کد مطلب : 59623

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند باحضور هنرمندان

مراسم تشییع پیکر زنده یاد انوشیروان ارجمند بازیگر سینما و تئاتر صبح امروز از مقابل تئاتر شهر برگزار شد.

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند

تصاویر:تشییع‌پیکر‌زنده‌یاد‌انوشیروان‌ارجمند