تاریخ انتشار خبر: ۵ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۷:۴۳:۴۱
کد مطلب : 41572

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

تصاویر:حرم حضرت معصومه(س) در آستانه میلاد

  1. ...... می‌گه:

    خاک کف غلام غلامان حضرت هم نیستم