تاریخ انتشار خبر: ۲۱ , آبان, ۱۳۹۳ | ۱۸:۵۹:۲۶
کد مطلب : 53579

تصاویر/خسارات زلزله در روستای سیرمند

خسارات زلزله در روستای سیرمند هرمزگان

تصاویر/خسارات زلزله در روستای سیرمند

تصاویر/خسارات زلزله در روستای سیرمند

تصاویر/خسارات زلزله در روستای سیرمند