تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۲۲:۵۲:۳۴
کد مطلب : 17401

تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت

عصر آبادان – اجرای طرح دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت صبح امروز آغاز شد وطی آن۵۲ متهم شناسایی و دستگیر شدند.

تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت تصاویر/دستگیری سارقان و کیف قاپان پایتخت