تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , مهر, ۱۳۹۵ | ۱۸:۴۵:۴۹
کد مطلب : 125007

تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان

تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۹ سال ایران پس از شکست مقابل میزبان، نایب قهرمان تورنمنت ازبکستان شد.

تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان
تصاویر/مصاف دختران فوتبالیست در فینال تورنمنت ازبکستان