تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , آذر, ۱۳۹۳ | ۰۸:۳۵:۱۲
کد مطلب : 57274

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند

در شهر آگرای هند، کافه ای وجود دارد که کارکنان آن راقربانیان جنایت اسیدپاشی تشکیل میدهند.گردانندگان می گویند، هدف ازافتتاح این کافه بازگشت قربانیان این جنایت هولناک به متن جامعه وکسب استقلال مالی است.

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند

تصاویر/کافه قربانیان اسیدپاشی درهند